Nå har jeg nok en gang mottatt varsel fra Eidsiva Bredbånd om økning av netthastighet, og selvfølgelig økning i prisen. Dette har skjedd et par – tre ganger før, minst, uten at jeg kan få gjort noe med det. Nå er hastigheten øket fra 50 til 100 Mbps. Og 100 Mbps er minste hastighet jeg kan velge.

Jeg har da ikke bruk for noe slikt. Jeg ”strømmer” ikke, men sender e-post av og til, og slår opp på nettet om saker som jeg ønsker svar på.

Det er skrevet før om denne uskikken fra denne leverandøren, men det ser ikke ut til at direktør Trond Skjellerud tar dette innover seg. Han sier at de "tar det med fatning" (GD 16.11.)

Dessverre så er det slik at har man en gang fått lagt inn fiberkabel i boligen, så er man omtrent låst til denne leverandøren. Kanskje kan 5G-nettet kan gi andre alternativer? Men da blir vel Telia og Telenor også som duopoler?

Jeg har en tro på at konkurranse vil kunne gi bedre og mer kundevennlige løsninger og priser. Vi kundene får leve i håpet.

Inge Jenstad, Lillehammer