Mor forsøkte å få sønnen lagt inn på psykiatrisk sykehus

Foreldrene protesterte da sønnen ble utskrevet fra Reinsvoll psykiatriske sykehus. Tre uker senere utførte han økseangrepet.