Mor med fire jerveunger avlivet av naturoppsynet i Rondane

Ei jervetispe med fire unger ble avlivet i et hiuttak i Rondane. Statens naturoppsyn gjennomførte hiuttaket i Nord-Fron.