Gå til sidens hovedinnhold

Moralsk støtte til nytt slakteri

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nabokommunene til Sel kommune er invitert til økonomisk dugnad for etablering av nytt slakteri etter Nortura i 2019 vedtok nedlegging av sin avdeling på Otta. Lesja Høyre støtter ikke at Lesja kommune bidrar med økonomisk støtte til et nytt slakteri på Otta. Ikke med bakgrunn i de argumenter som flere har uttrykt – nemlig lojalitet mot Nortura - tvert imot.

For Sel kommune har det betydelige ringvirkninger å miste 80 arbeidsplasser. Nedleggingen av Nortura på Otta - både beslutningen og i særdeleshet beslutningsprosessen - har med god grunn skapt stor frustrasjon og sinne lokalt og regionalt. Slik det blir når man føler seg overkjørt og urettferdig behandlet i en for mange å se uryddig og tvilsom prosess i Nortura-organisasjonen.

I distriktene har kommunene en viktigere rolle som samfunnsutvikler enn i mer sentrale strøk. Det er derfor forståelig at Sel kommune og nabokommuner med felles bo- og arbeidsmarked, gir tislkudd til etablering av ny bedrift. Disse kommunene vil få igjen både i skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten.

Lesja kommune har en svært anstrengt økonomi etter overinvesteringer som ble gjort uten å finne inndekning for et par år siden. Det må derfor tas tøffe grep i driften fremover. Vi har ingen risikokapital å stille med for etablering av arbeidsplasser i andre kommuner der vi i liten grad er bostedskommune for arbeidsstokken.

Når jeg bruker begrepet «risikokapital» er det fordi de økonomiske fakta i saken er udiskutable. Det vil mest sannsynlig ikke bli større mengde slaktefe i fremtiden. Det er heller ingen grunn til å tro at Nortura har lagt ned slakteriet på Otta dersom de ikke mente det var nødvendig å endre lokaliseringsstrukturen. Spørsmålet er om det var riktig å legge ned på nettopp Otta ut fra et helhetlig perspektiv som i tillegg til økonomi også omhandler miljøhensyn og dyrevelferd – antall produsenter i regionen og avstander mellom disse og slakteriet tatt i betraktning. Å bygge nytt slakteri på Otta som vil konkurrere med Nortura er et risikoprosjekt ut fra et økonomisk perspektiv. Uansett hvor stor frustrasjonen er etter nedleggingen, så er det et dårlig grunnlag å bygge bedrift på.

Saken er kompleks i mange leire fordi den utfordrer samvirketanken. Tilliten til selveierdemokratiet i Nortura er svekket og i etterkant av beslutningsprosessen rundt nedlegging er lokale bønders lojalitet til samvirket blitt et hett tema. Høyre er ikke prinsipielt imot samvirke men vi er imot samvirke i den grad det utvikles til monopolisme med krav om blind lojalitet til samvirket. I den konkrete saken er det heller tvilsomt – tatt i betraktning antallet produsenter nord i Gudbrandsdalen - om Nortura hadde besluttet å legge ned på Otta dersom det hadde vært et annet slakteri lokalt.

Lesja Høyre er tydelige på at vi prinsipielt støtter bøndene dersom de vil tenke alternativt. Samtidig må vi erkjenne at det er stor splittelse blant regionens bønder der noen maner til lojalitet mot samvirket, uansett hvordan man er blitt behandlet. Lojalitet til og uforbeholden oppslutning om et samvirke uavhengig av hvordan medlemsdemokrati og organisasjon synes å fungere – eller mer presist sagt, synes ikke å fungere – er ikke forenlig med idéen om den frie bonden!

Lesja Høyre vil fortsette å heie på bøndene – og kommunene - som jobber for egen bedrifts-, sysselsettings- og næringsutvikling og som tenker nytt og kreativt. Samtidig må vi være bevisst vårt ansvar som forvaltere av skattebetalernes penger i Lesja kommune.

Hanne Alstrup Velure, leder av Lesja Høyre