Adm. direktør og sjefredaktør i GD, Kristian Skullerud, har skrevet et ordrikt og tungt tilsvar til vårt leserbrev om GD og samfunnsoppdraget (papiravisa 26. juni). På nettsidene er poenget i tittelen på Skulleruds artikkel at leserbrevet inneholder "upresise fakta og åpenbare misoppfatninger". På papir heter bidraget “Samfunnsoppdraget før og nå”. Det er både vel og bra at historiens første eneleder i GD tar seg tid til å fortelle oss og leserne at vi ikke har rede på det vi har drevet på med gjennom to relativt lange yrkesliv i pressen, deriblant mange år i GD.

Men la nå det ligge.

Det er imidlertid ikke Skulleruds syn på saker og ting i mediehuset vi er opptatt av eller bekymret for. Toget har gått for Skullerud. Ved nyttårsleite eller kanskje noe før, vil Skullerud stå igjen på perrongen når GD-toget tar seg inn mot 2020 og den lange framtida. Det vi bekymrer oss for sammen med en del andre lesere, er hvordan GD vil utvikle seg under ny ledelse. Vil den nye enelederen følge opp GDs form og farge av i dag og GDs måte å omtale og kommunisere med leserne på, eller vil bedriften ledes over på et spor ledelse, ansatte og lesere kan gå gode for, sammen? Vil journalistikken få tilbake plassen i spaltene, eller vil det fortsatt holde å skrive opp navnene på alle bedriftene som reddet Gausdalsfestivalen og så sette det på trykk under fullt navn?

Styret i GD er et stille styre. Taushet er ikke bare gull; tausheten gjør at styret kan skygge unna ubehag.

Vårt enfoldige råd til styret, er at det er på tide å rekke opp hånda og mæle, ta ordet. Det er ingen rettferdighet i at den nye enelederen skal få alt ansvaret med å forklare framtida for GD, for oss lesere. Det er jo styret som har lagt premissene for 2020, og det er styret alene som sitter på papiravisas framtid. Fortell oss hva dere pusler med i så måte. Styret har den viktigste nøkkelen.

Slik har det ikke vært før, vil styret og andre si. De har helt rett. Men det er nye tider, der kommunikasjon er viktigere enn noen sinne, ikke minst i en kommunikasjonsbedrift. Folk, i dette tilfelle leseren, kan stille krav.

Og det gjør de.