Regjeringen har fått 44 000 underskrifter til støtte for kravet om evakuering av barn fra Moria, og 19 tidligere statsråder fra alle partier unntatt FrP undertegnet i påsken et opprop med oppfordring til regjeringen om det samme. Ledende politikere i KrF og Venstre krever at regjeringen skal ta i mot barn fra Moria. Presset og dermed muligheten for å få flertall for evakuering av Moria øker, og partiene i Lillehammer bør kjenne sin besøkelsestid.

I det siste kommunestyremøte stemte Høyre mot en interpellasjon om evakuering av Moria med begrunnelsen at interpellasjonen dreide seg om internasjonale spørsmål som ikke er riktig å behandle i et kommunestyremøte. Det forhindrer ikke Høyre i Lillehammer fra å ta åpent standpunkt i andre kanaler eller fora for at Norge skal ta i mot barn fra Moria. Jeg vil gjerne vite hva Høyre I Lillehammer mener om denne saken.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for interpellasjonen. Nasjonalt har imidlertid ikke AP og SP støttet representantforslaget som SV har fremmet på Stortinget om at Norge skal ta i mot barn fra Moria. AP og SP i Lillehammer burde føle seg forpliktet til å følge opp interpellasjonen de stemte for ved å gå åpent ut og oppfordre sine partier nasjonalt til å snu i saken.

Venstre og KrF i Lillehammer bør gå åpent ut å støtte stortingsrepresentantene i deres partier som krever at Norge bidrar til evakuering.

La oss stå sammen på tvers av partigrenser for at Norge skal ta i mot barn fra Moria.

Kaia Paulsen, leder, Lillehammer SV