Det var en helt nødvendig beslutning fra regjeringen å ta imot 50 flyktninger fra Moria. Men det er for få, for sent. Etter at leiren brant holdes migranter innesperret uten at hjelpeorganisasjoner får tilgang (ifølge prosjektkoordinator i Dråpen i havet.) Dette er en kritisk situasjon for dem som rammes. Norge må hente flere enn de 50 vi starter med, og Lillehammer har både plass og hjerterom for å ta imot flere flyktninger fra Moria enn regjeringen legger opp til.

Det er ingen som vil være uenig i at forholdene i Moria var forferdelige før brannen. Vi har lest beskrivelsene, blant annet om barn som skadet seg selv i fortvilelse. Så kom koronaviruset til leiren, og deretter brant den ned, med de følgene det får for alle som ble stående uten tak over hodet.

Vi kan ikke stille oss likegyldige overfor den tragedien som har rammet mennesker i Moria. Vi kan heller ikke regne med at det er mulig å hjelpe alle der de er. Norge har ressurser til å hjelpe, og vi har en stolt tradisjon for å vise medmenneskelighet i slike situasjoner. Det er ikke bare en verdi i seg selv. Det bidrar til et samfunn der vi har evne til å ta vare på hverandre, noe som gir oss trygghet og tillit i hverdagen.

Kommunestyret i Lillehammer vedtok 26. mars en interpellasjon der kommunen, i likhet med andre kommuner, sluttet seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria». Slik har mange kommuner vist at de ønsker å ta sin del av ansvaret. Men regjeringen har ikke fulgt opp. En forferdelig situasjon har blitt enda verre, og behovet for evakuering har økt. Antallet på 50 personer som hentes fra Moria til Norge må økes.

For Lillehammer SV er det helt klart at vår kommune kan og vil bidra. Mennesker fra Moria er velkomne til Lillehammer.

Kaia B. Paulsen, Leder, Lillehammer SV