Gå til sidens hovedinnhold

Mørke skyer over reiselivet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det ligger et tungt, tett og lavt skydekke over det næringslivet som igjen rammes av pandemitrusselen. Smittefrykt og folkelig forsiktighet har begrenset etterspørselen etter både servering og overnatting. På toppen av dette rammes bedrifter og ansatte nå igjen av myndighetenes forskrifter og anbefalinger.

Det gjør sterkt inntrykk å høre vertskap beskrive hvordan det som lå an til å bli ei brukbar påske fra en dag til den neste ble en bedriftsøkonomisk katastrofe. Vi ser hvordan pandemien får andre og langt flere ofre enn dem som smittes av viruset, eller som får utsatt annen helsehjelp fordi pandemihåndteringen har gjort det nødvendig å omprioritere bruken av helsepersonell.

Skjenkeforbudet og tometersregelen betyr i praksis at staten stenger serverings- og overnattingsbransjen. Lokalpolitikere i områder med lav smitte står opp for eget næringsliv i raseri mot nasjonal politikk. I utgangspunktet fordi de mener å ha god lokal kontroll over situasjonen, men også fordi de ser hvordan de strenge tiltakene kommer etter det som har vært et helt år med unntakstilstand.

Så ser vi igjen at det kommer strenge smitteverntiltak uten at regjeringen har effektive tiltakspakker for å kompensere bedrifter som rammes klare. Vår sterkeste innvending mot regjeringens håndtering av et drøyt år med krise, handler nettopp om manglende evne eller vilje til å komme med gode nok ordninger i tide.

For bedrifter som har slitt med inntektssvikt gjennom mer enn et år med tiltak på ulike nivåer, er situasjonen kritisk. For bedrifter som har slitt lenge, og som så hvordan påskeomsetningen kunne gi et økonomisk pusterom, holder det ikke å få høre at kompensasjon kommer. Dette er virksomheter som trenger pengene nå, og det er regjeringens ansvar å sørge for at ellers levedyktig bedrifter ikke bukker under fordi pengene fra staten uteblir.