Muligheter for alle i Lillehammer

Av
DEL


leserinnleggÅ investere i befolkningens helse er det beste vi kan gjøre for den enkelte og for samfunnet. Det er mange faktorer som påvirker helsen vår. Det er eksempelvis viktig at personer med psykiske helseutfordringer får tidlig hjelp og dermed unngår å bli sykere. Det er videre viktig at folk har mulighet til å få arbeid, og at de har mulighet til å benytte seg av sine evner og dermed unngår å falle utenfor. Vi må sørge for å skape et rammeverk slik at både unge og voksne i Lillehammer kommune har det bra.

Å ha en jobb å gå til handler om mer enn den lønnen som tikker inn på konto hver måned. Det gir selvstendighet, det gir selvrespekt, og man skaper et nettverk av kollegaer og mennesker man møter i jobben. Kort sagt får man en grunn til å stå opp om morgenen. Lillehammer kommune skal være et godt sted å bo for alle, og Lillehammer Høyre vil at alle skal ha muligheten til å ha noe å gå til. Da må vi også sørge for at de som av ulike grunner har havnet utenfor også får de samme mulighetene som andre til å bli inkludert.

Regjeringen har som mål at minst fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en. Lillehammer Høyre vil at kommunen skal sette seg samme mål. I tillegg må vi arbeide for at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet i Lillehammer, muligheter til videreutdanning og utvikling er viktig. Lillehammer Høyre skal jobbe for å bygge et inkluderende arbeidsliv. Inkluderingsdugnaden er et av regjeringens viktigste prosjekter, men den forutsetter at vi alle er med på dugnaden. Både kommunen og det private næringslivet.


Hull i CV-en, psykiske utfordringer eller utenforskap mener vi det er viktig å jobbe med tidlig. Høyre ønsker å forberede elevene bedre for livet etter skolen, og for fremtidens arbeidsliv, derfor fornyes nå alle fagene i skolen og gir elevene rom for å lære mer og bedre. Skolen må gi elevene den kompetansen de trenger i møte med samfunnet og arbeidslivet.

De nye læreplanene vil gi mer tid for elever og lærere til å gå i dybden. De legger opp til at elevene i større grad skal forstå og kunne bruke kunnskapen fra fagene i ulike situasjoner. Målet med fagfornyelsen er å styrke elevenes faglige forståelse og legge bedre til rette for dybdelæring. Det skal også gi barn og unge gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning både for dem selv og samfunnet vårt. Regjeringen har bestemt at livsmestring skal på timeplanen i alle videregående skoler fra 2020. Lillehammer Høyre ønsker at vi skal gå foran, og vil ta livsmestring inn på timeplanen også på ungdomsskolen i Lillehammer.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags