Tirsdag 12. september var dagen derpå for kommunevalget i Lillehammer. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet fikk flertall alene og er avhengig av småpartiene.

Rødt ønsket å samle småpartiene til et tredje alternativ. Vi hadde møter både på valgnatten og den 13.09. Dessverre ble ingen av småpartiene med videre og det tredje alternativet ble lagt dødt.

Rødt beklager at vi ikke fikk det til, vi tror det kunne blitt et spennende prosjekt i Lillehammer.

Marit Juvem og Øyvin Aamodt, leder og gruppeleder, Rødt Lillehammer