I vår gikk Lillehammer kommune ned fra 47 representanter til 39 representanter. En beregning som tok utgangspunkt i mandatfordelingen med samme oppslutning som i 2019, viste da at det politiske landskapet ville bli mer fragmentert. I praksis vil det gi mer makt til småpartiene, fordi det kommer til å bli vanskeligere for de store å kunne styre.

Valgresultatet oppfylte da også denne profetien. Men i GD (12.9) kan vi overraskende nok lese at småpartiene på tirsdag denne uka sto i kø i rådhuset for å få "audiens" hos ordfører Ingunn Trosholmen (AP). Dette minner derfor om Muppet-show. Serien der dukkekarakteren Kermit the Frog, var programmets forgrunnsfigur og programleder, frosken trakk i alle trådene, der ukens anonyme gjest fikk sin tilmålte tid i rampelyset, noe som alle gjestene ble smigret av.

I dette showet er det ordføreren som har all makt og som forsøker å trekke i de rette trådene, der andre politikere i tur og orden, nærmest med kølapp i hånden, venter på tur for å komme gjennom perleporten.

En kan undre seg på hvorfor man steller seg slik. Makten er jo nå alle andre steder enn på ordførerkontoret. Ifølge Jostein Hernæs ble Arbeiderpartiet gjennom valget bare et hvilkets som helst annet parti (GD, 12.9). Hadde det ikke da vært bedre for de små partiene å møttes i et helt åpent politisk landskap hvor fellesskapets interesser hadde stått i fokus.

Les også

Mandag ble Ap et hvilket som helst parti

For hvis man innretter seg på denne måten, er nok utfallet gitt. For den som styrer showet får alltid viljen sin gjennom til slutt. Taperne er dessverre byens innbyggere.

Ulf Holberg, Lillehammer