I GD spør min gode gamle partikollega med 16 år i kommunestyret og 8 år i fylkestinget om han kan stole på FrP og H. Vel H får svare for seg, men jeg svarer for meg som kandidat og jeg hefter ikke for alt det FrP gjorde i regjering i 7 år. Mye bra og altfor mye dårlig. Jeg er imot Acer og utenlandskabler som gir oss europeiske strømpriser. Norge bør sikre billig strøm for forbrukere og bedrifter og vi skal ikke ha europeiske høye strømpriser. Om nødvendig bør vi innføre en eksportavgift på strøm for å sikre vår egen billige forsyning. Profitthungrige rådmenn rundt om i Norge elsker høye eksportpriser slik at eierkommuner får høyt utbytte og slike må bekjempes. Forbrukere og bedrifter er viktigst. Vi skulle aldri vært med på regionreformen, men stått på nedleggelse av fylkeskommuner, men støttet sammenslutning av små og dyre småkommuner der geografien gjorde det mulig. Vi skulle aldri akseptert avvikling av pelsdyrnæringen eller så mange bompengeprosjekter. Politireformen hadde mange fornuftige elementer, men i veldig grisgrendte strøk skulle vi beholdt lokale politiposter.

Og vi må reforhandle EØS avtalens bestemmelser om fri bevegelse av arbeidskraft og motarbeide sosial dumping. Og i langt sterkere grad motarbeide og si nei til EU-direktiver på områder hvor nasjonalstaten selv må bestemme. For å si det rett ut, jeg har en viss respekt for Victor Urban i Ungarn, selv om han går for langt på noen områder.

Carl I Hagen, førstekandidat for Frp i Oppland

Kan vi stole mer på Høyre og Frp?