Mye kan gå galt på denne strekningen: – Vi frykter at liv må gå tapt før noe blir gjort

Biler unnlater å stoppe ved fotgjengerfeltet. Regn og smeltevann sørger for at vegen oversvømmes. Når vannet fryser, blir både veg og fortau forvandlet til en skøytebane. Nå har Tommy Simensen fått nok.