Tirsdag 23. november ble det avholdt et nytt møte mellom grunneiere på Mysusæter og Løypelaget for Mysusæter, Raphamn og Kringsæter. Sel kommune deltok med ordfører Eldri Siem og settekommunedirektør Jan Reinert Rasmussen. Dette viser at kommunen følger opp sitt engasjement og mener alvor med at de vil være med og legge til rette for turister, næringsliv og hyttefolk i området.

Møtet var en direkte oppfølging etter det møtet kommunen inviterte til 28. oktober. Denne gang var det grunneierne som tok initiativ til et oppfølgingsmøte, for å få en avklaring på enkelte punkter i de avtalene som er foreslått for den kommende vintersesongen. For grunneierne er det viktig at det blir preparert skiløyper denne vinteren, men det er også viktig at grunneiernes interesser blir ivaretatt på riktig måte.

Den gode tonen fra forrige møte fortsatte i tirsdagens møte, og det ble en god dialog. Det har tidligere vært diskusjoner og uenighet omkring forståelsen av bestemmelsene i reguleringsplanen og rettsgrunnlager for motorisert ferdsel i utmark vinterstid, dvs. løypepreparering. På dette området har kommunen bidratt til en viktig klargjøring og vist til at grunneierne har råderett over egen grunn, også vinterstid. Det er derfor grunneieren som er den eneste som kan si ja eller nei til en søknad om løypekjøring. Løypelaget forholder seg nå til dette, og jobber med å sende ut søknader til alle berørte grunneiere. Når denne jobben er unnagjort, skal det så være klart for preparering av skiløyper for vintersesongen 2021/2022.

Nå er det ikke alle spørsmål som er helt avklart enda, det gjenstår noen spørsmål til for å få på plass en langsiktig 10 års avtale fra 2022. Et vesentlig punkt er å få etablert gode samarbeidsformer for fremtiden, og dette ble diskutert i møtet. For en del år tilbake hadde grunneierne en representant i styret i Løypelaget og de har et ønske om at en slik representant får plass i styret så snart det er mulig. Det vil sikre en god kommunikasjon og mer åpenhet i planlegging og gjennomføring av arbeidet med preparering.

For et år siden ble Foreningen Skiløyper på Mysusæter etablert, med formålet å opparbeide og vedlikeholde gode traseer for skiløyper. I møtet ble det foreslått at en representant for denne foreningen burde på en plass i styret i Løypelaget. Dette ble ønsket velkommen av Løypelaget. På det viset vil de som arbeider for gode preparerte skiløyper, og ikke minst tidligløyper, være representert i Løypelagets styre.

Foreningen Skiløyper skal jobbe med traseer, sommervedlikehold og planlegging, Løypelaget tar seg av kjøring av spor så snart snøen legger seg, grunneierne er med og påvirker ønsket og planlagt bruk av egen grunn. Sel kommune er med og bidrar ut fra sitt overordnede ansvar for næringsliv, turisme, friluftsliv, og ikke minst folkehelse. Det burde være en kombinasjon av gode krefter til beste for Mysusæter.

Nå ser vi fram til at det kommer snø og til igjen å kunne ønske velkommen til gode skiløyper på trivelige Mysusæter!

Bjørn Ove Bergum, på vegne av grunneiere på Mysusæter