For eldre mennesker eller andre uten dataerfaring, som ikke bruker smart-telefon eller internett, så kan det bli en utfordring å stemme i valget om Innlandet fylke.

For selv om de ber venner eller familie, sågar om de drar til kommunens rådhus for å få hjelp til å stemme - så kommer de ingen veg hvis de mangler elektronisk ID - en digital identitet. Det er en absolutt betingelse for den som skal delta i valget.

Bekymret for mindretallet

– Det som bekymrer oss, er det lille mindretallet i befolkningen som ikke er digitale. Vi vet at de finnes, og ønsker selvsagt de skal inkluderes i avstemningen om Innlandet, sier kommunikasjonssjef Halvor Løkken i Innlandet fylkeskommune.

Det kan også være stemmeberettigede 16-åringer som ikke har skaffet seg elektronisk ID - selv om de absolutt er digitale i bruken av data og nett.

Innlandet fylkeskommune har ikke mottatt mange henvendelser fra publikum vedrørende valget.

– Men vi registrerer det elektroniske valget debatteres i avisspaltene, og at det råder en viss usikkerhet blant folk.

Dette er elektronisk ID

– De fleste innbyggere i Norge har elektronisk ID i dag. Det er en forutsetning for å kunne bruke digitale tjenester fra det offentlige, sier Pål Unanue-Zahl, som er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet.

Det finnes flere former for elektronisk ID. Vanligst er Bank-ID som de fleste voksne nordmenn bruker, blant annet i nettbanken.

MinID er den andre mest utbredte formen for elektronisk indentifikasjon i Norge. Det består av en pinkode som brukes i kombinasjon med fødsels- og personnummer, og et passord. Koden bestilles hos Digitaliseringsdirektoratet, og det kan gå opptil fem virkedager før brevet med pinkoder kommer.

Vil gammel ID virke?

Mange eldre kan ha elektronisk ID uten at de er klar over det. De kan ha fått et brev med pinkoder fra Digitaliseringsdirektoratet for mange år siden.

– Problemet er hvis de aldri har vært brukt, eller det er lenge siden, så kan det være de ikke får det til å virke, sier Halvor Løkken.

– Vi oppfordrer alle som er usikre på dette med elektronisk ID, om å be venner eller familie om råd og veiledning. Det ligger utfyllende informasjon på Fylkeskommunens heimesider, og vi kommer også til å gå ut med informasjon gjennom annonsering i papiravisene. Det kommer også en brosjyre i postkassen i forkant av avstemningen.

Informasjon om hvordan man skaffer seg elektronisk ID finnes også på Digitaldirektoratets heimesider. Det er mulig å ringe direktoratets brukerstøtte på telefonnummer 800 30 300.

Fylkeskommunen åpner fredag også en informasjonstelefon, som gir råd og veiledning om valget og stemmegiving.