Brua på fylkesveg 2532 på stengt i august fordi det var skader på tre toppbjelker etter at en lastebil traff overbygningen.

– Skadene er nå ferdig utbedret og entreprenøren har kun igjen å rigge ned utstyret som er brukt under reparasjonsarbeidene. Trafikken kan ta i bruk brua igjen så fort nedriggingen er ferdig, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

Nedriggingen er forventet ferdig 13. september og brua åpnes igjen for trafikk onsdag 14. september.

Bussen går igjen

Innlandstrafikk sine linjer B1, 140, 141 og 534 har vært berørt av stengingen av Brunlaug bru.

– Det tar noe tid før systemene våre er oppdatert, men bussene vil uansett begynne å kjøre over Brunlaug bru igjen 14. september, sier Stine Fredriksen i Innlandstrafikk.

Ferdig tidligere enn planlagt

Etter den opprinnelige fremdriftsplanen skulle brua åpne for trafikk igjen i slutten av september.

Lomsdalen takker trafikantene for utvist tålmodighet i perioden Brunlaug bru har vært stengt.