Nå blir det bredbånd til Grethe og Arthur

Kommunen tar regningen for å skaffe skikkelig internettilgang til turistbedrifter i Espedalen.