Nå blir det strengere avfallssortering: Altfor mye mat i restavfallet

Av

Tre fjerdedeler av all søppel som forbrukere kaster i restavfallet er matavfall som kunne bli gjenvunnet til biogass. Dette er både trist og unødvendig, mener markedskonsulent Hanne Worup ved Glør.