Nå blir flomplanene satt ut i livet - ambulanser kan bli utplassert

FLOM: Sjukehuset Innlandet er avhengig av at ambulanser kommer fram og vurderer nå om de skal forhåndsutplassere ambulanser i de mest flomutsatte områdene.

FLOM: Sjukehuset Innlandet er avhengig av at ambulanser kommer fram og vurderer nå om de skal forhåndsutplassere ambulanser i de mest flomutsatte områdene.

Av
DEL

Leserinnlegg 
Nå forsterkes veier, flomvoller tettes, satellitt-samband testes og utstyr plasseres ut – alt med tanke på at flommen kan bli stor dette året. Alle i Innlandet som har beredskapsansvar i en flomsituasjon, er godt forberedt og jobber nå koordinert og på bred front for å beskytte samfunnet.

Bor du i en flomutsatt del av Innlandet, vil du kanskje legge merke til forberedelsene som er i gang. Både kommunene og fylkesberedskapsrådets medlemmer gjør nå konkrete tiltak.

· Vegvesenet forbereder seg nå på å bygge flomvoller langs E6 på sårbare steder i Gudbrandsdalen. De rydder i kulverter. De jobber nå med å sikre framkommeligheten for oss alle ved å planlegge hvor omkjøringene skal gå om vannet stenger veier – og merking av disse veiene.

· NVE oppdaterer jevnlig sine vårflomanalyser og gir råd og veiledning basert på analysene, se varsom.no. NVE jobber også med ulike tiltak for best mulig å forberede samfunnet på en eventuell storflom, som å bistå Grue kommune med å utbedre erosjonsskader på flomvoller langs Glomma. NVE har også gitt tillatelser til uttak av masser enkelte steder.

· Sjukehuset Innlandet er avhengig av at ambulanser kommer fram og vurderer nå om de skal forhåndsutplassere ambulanser i de mest flomutsatte områdene, slik at det er mulig å få hjelp også innenfor flomstengte områder. I en flomsituasjon er det tett kontakt med trafikksentralen og alarmsentralene slik at åpne veier kan benyttes.

· Sivilforsvaret plasserer ut utstyr som de vil bruke i en eventuell flomsituasjon på utsatte steder. De har stor kompetanse på vannforflytning, og disponerer store pumper og aggregat som forberedes nå.

· Politiet har flom høyt på sin dagsorden og tilpasser nå sitt redningsplanverk opp mot den rådende Covid-19-situasjonen. Politiet vil prioritere innsatsledelse og samarbeide tett med kommunene om eventuelle evakueringer, som vil bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevern-regler.

· Alle beredskapsaktørene, både statlige, kommunale og private, samordnes av Fylkesmannen gjennom fylkesberedskapsrådet. På grunn av koronasituasjonen møtes nå fylkesberedskapsrådet ukentlig. Medlemmene oppdaterer hverandre på flomtiltakene som planlegges og som er i gang. Fylkesmannen har også hatt møte med kommunene i hovedvassdragene for å forberede sammen og finne ut hvor de ser behov for støtte. Fylkesmannen vil aktivt samordne om det skulle bli behov for å rekvirere og prioritere materiell. Skulle situasjonen kreve det, vil også Fylkesmannen rapportere og koordinere mot nasjonale myndigheter.

· Politiet og Fylkesmannen bruker også ulike kanaler for å sikre at kommuner og tiltakshavere setter i verk tiltak for å hindre forurensning som følge av flom, herunder å flytte rundballer og andre eiendeler bort fra breddene, samt sikre lager- og fabrikkområder og lignende.

Fylkesberedskapsrådet oppfordrer alle til å følge med på nyhetene og flomvarslingen (varsom.no) og forberede seg deretter. I noen områder kan man bli avskåret av flomvannet og av eventuelle skred, og det bør man være forberedt på. Vi vet også av erfaring at både strøm, vannforsyning og telefon kan bli borte i perioder, og minner om at man kan ringe 112 uten SIM-kort. Alle oppfordres til å sikre løse gjenstander slik at de ikke havner i elva eller blokkerer for vannet.

Et godt samarbeid mellom befolkning og myndighetene er det som vil hjelpe Innlandet best mulig når flommen kommer.

Asbjørn Lund, fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags