Gå til sidens hovedinnhold

Nå er arbeidsledigheten snart tilbake til nivået før korona

Ved utgangen av september var 6 789 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

– Ledigheten i Innlandet nærmer seg dermed nivået slik det var før koronapandemien, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

3,6 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige ved utgangen av måneden. Det er betraktelig lavere enn den tilsvarende andelen i hele landet, som er på 4,6 prosent.

– Det var 528 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av september enn ved utgangen av forrige måned, sier Lien i en pressemelding.

Gjelder alle aldre

Ledighetsnedgangen gjelder alle aldre i Innlandet.

Samtidig var nedgangen noe mindre i aldersgruppen under 30 år enn i aldersgruppen 30 år og over.

Andelen helt ledige var fortsatt høyest i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år med henholdsvis 2,7 og 2,6 prosent.

Flere ledige stillinger

I Innlandet var det 2 375 ledige stillinger i september, ifølge Nav-tallene. Helsejobber, butikkstillinger og salgsarbeid har flest åpninger.

– Dersom ledigheten skal kunne gå ytterligere ned i de kommende månedene, er vi avhengige av at den gode stillingstilgangen fortsetter, særlig innen yrkesgrupper med mange ledige, sier Lien.

Antall permitterte har også gått ned (-239 personer). Ved utgangen av september var 855 personer permitterte. Dette utgjorde 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.