DOVREFJELL: 212 dyr ble funnet i den vellykkede moskustellingen sist uke. Dagen etter ble to moskuskyr i Sæterfjellet i Oppdal avlivet. Forvaltningen har som mål at det skal være 200 dyr i vinterbestanden på Dovrefjell.

Les også: DSCN3172.JPG

Flest moskuser i Oppdal i vinter

Da den nye forvaltningsplanen ble vedtatt i 2017 var det 249 dyr i stammen.

– Målet er at moskusbestanden skal utvikle seg mest mulig naturlig innenfor kjerneområdet, men at bestanden ikke bør være over 200 dyr om vinteren, sier Bjørn Rangbru hos Fylkesmannen i Trøndelag som har forvaltningsansvaret.

Da tellingen ble gjennomført deltok fjelloppsyn fra Dovre og Lesja. I tillegg deltok mannskaper fra Oppdal bygdeallmenning sammen med ansatte i Statens naturoppsyn. Ca. 50 moskuser ble observert av fjelloppsynet i Lesja. I Dovre ble det registrert ca. 20 dyr. Noen av disse gikk i områder i Oppdal der hovedtyngden av moskusbestanden oppholder seg i vinter.

Lavere konfliktnivå og sunnere bestand

– Målet med å redusere moskusbestanden er et lavere konfliktnivå mellom folk og moskus. Færre dyr i bestanden vil redusere sykdomsutfordringene gjennom lavere smittespredning. Reduksjonen i stammen skal også gi bedre kjønns- og aldersstruktur i bestanden, sier Bjørn Rangbru.

De uttakene som er gjennomført har i hovedsak vært rettet mot moskus som har oppholdt seg i ytterkantene av kjerneområdet. Erfaringene har vist at det er kort avstand for dyrene å vandre til områder hvor det oppstår konflikter.

Både kjøtt og skinn er tatt godt vare på, og solgt til inntekt for Viltfondet. Det er også tatt prøver til Veterinærinstituttet.