Nå er det klart: Dette firmaet skal drifte riksvegene i dalen

Med et tilbud på 200 millioner kroner lavere enn konkurrenten vant Stian Brenden Maskinservice as på Dovreskogen den femårige driftskontrakten for riksvegene i Gudbrandsdalen. Statens vegvesen framhever Brendens store vilje til å satse på ungdommene.