Styret i Helse Sør-Øst

Svein Gjedrem: Styreleiar. Tidlegare sentralbanksjef og finansråd.

Nina Tangnæs Grønvold: Nestleiar. Kommunedirektør i Fredrikstad, utdanna lege, og har tidlegare mellom anna vore statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet under daverande helseminister Jonas Gahr Støre.

Bushra Ishaq: Lege, forfattar og forskar. Har fått Fritt Ords pris, og har, og har hatt, ei lang rekkje verv og styreverv

Einar Lunde: Bakgrunn som avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit., har jobba mykje med samfunnstryggleik og beredskap.

Harald Vaagaasar Nikolaisen: Administrerande direktør i Statsbygg. Er også styreleiar i Nye Veier.

Peder K. Olsen: Tidlegare adm.dir. i Helse Sør-Øst og styreleiar i Sjukehuset Innlandet. Utdanna lege med spesialisering i psykiatri.

Kristin Vinje: Direktør i Nokut, tidlegare stortingsrepresentant for Høgre.

Kirsten Brubakk: Konserntillitsvalt for Unios medlemmar i Helse Sør-Øst. Sit i forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund.

Christian Grimsgaard: Konserntillitsvalt for Akademikerne i Helse Sør-Øst. Overlege ved ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssjukehus.

Lasse Sølvberg: Konserntillitsvalt for LO i Helse Sør-Øst. Frå Ottestad og jobbar i Sjukehuset Innlandet.

Dette skjer i sykehussaken

- Styringsgruppen for konseptfase-utredningene har anbefalt en ny sykehusstruktur med nytt Mjøssykehus i Moelv.

- Styret i Sykehuset Innlandet vedtok 25. august ny struktur med Mjøssykehuset i Moelv med åtte mot tre stemmer. Mindretallet vil at alternativ "Null-pluss" med nytt sykehus på Sanderud skal være utgangspunktet for utviklingen av sykehusene i Innlandet.

- Det er vurdert to alternativ:

Et alternativ med nytt Mjøssykehus i Moelv og fortsatt sykehusdrift på Lillehammer, Elverum og Tynset. Gjøvik, Hamar, Reinsvoll og Sanderud legges ned.

Et alternativ «Null-pluss» med erstatningssykehus for sykehuset i Hamar i et nytt bygg på Sanderud. Fortsatt drift ved Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Tynset og de psykiatriske sykehusene Reinsvoll og Sanderud.

Slutt-behandling:

- Styre i Helse Sør-Øst har hatt en foreløpig drøfting av saken i møte 25. august. De skal etter planen gjøre endelig vedtak 22. september.

- Vedtaket skal godkjennes av helseministeren i foretaksmøte i løpet av høsten.

Neste utredning:

- Deretter skal trinn to i konseptfasen gjøres ferdig og det skal utarbeides en konseptfaserapport og en søknad om lån. Styret i Helse Sør-Øst skal behandle dette i ett eller flere styremøter. Tidsplanen er foreløpig at de nødvendige utredningene i del to av konseptfasen foregår fram til sommeren 2023. Deretter blir konseptfaserapporten og lånesøknaden gjort ferdig i løpet av høsten.

- Søknad om lån skal foreligge senest i desember 2023 for å komme med i statsbudsjettet for 2025 som behandles i Stortinget høsten 2024. Hvis det ikke blir ytterligere utsettelser, kan sykehusutbyggingen dermed starte i 2026 og pågå i minst fem år.