Lillehammer læringssenter tar i bruk nedlagte Ekrom skole til undervisning for flyktninger. Lokalene skal benyttes i tillegg til læringssenterets lokaler i Nybu. På grunn av økt bosetting av flyktninger har læringssenteret behov for større plass. Det melder Lillehammer kommune på sine hjemmesider.

I 2022 og 2023 vil Lillehammer kommune ha tatt imot vel 300 flyktninger.

Det er nyankomne barn og voksne som vil motta sin undervisning på Ekrom skole. Det har vært et mål at de skal kunne motta undervisning på samme sted. Oppstart på på Ekrom skole er mandag 6. mars.