(MittLillehammer)

Vaksinering mot koronavirus starter i uke 1 i det nye året. Lillehammer helsehus og beboere i bokollektiv for personer med demens er først ute. Regjeringa har bestemt at vaksinering skal foregå etter visse prioriteringer, fordi det i første omgang ikke er nok vaksine til alle.

Prioritert liste

I første leveranse vil Lillehammer kommune motta 115 vaksinedoser, og kommunen følger regjeringas prioritering når det gjelder hvem som får vaksine først. I forbindelse med vaksinering vil det innhentes samtykke.

Deretter vil Lillehammer kommune motta ukentlige leveringer av vaksine, men det er foreløpig ikke klart hvor mange vaksinedoser kommunen vil motta fra og med uke 2 i 2021.

Disse er i risikogruppene:

Grupper med lett / moderat økt risiko

 • Alder 65-79 år
 • Alder 50-64 år og én av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • fedme (kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 35 kg/m2
  • diabetes
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  • kronisk leversykdom
  • immundempende behandling, for eksempel ved autoimmune sykdommer
  • demens

  Grupper med høy risiko

  • Beboer i sykehjem
  • 80 år og eldre
  • Enkelte alvorlige helsetilstander, uansett alder*:
   • personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi).
   • hematologisk kreftsykdom siste fem år
   • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)
   • immunsvikt, definert av lege
   • solid organtransplantasjon

Om vaksinen

Vaksinen vil bli gitt i to doser med minimum 21 dagers mellomrom. Den tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og er gratis. Koronavaksinen transporteres og lagres i ekstrem kald temperatur. Ved opptining må den benyttes i løpet av få dager.

God kapasitet på testing

Bernt Tennstrand forteller mandag denne uken at etter to dager med stengt teststasjon har det vært 400 personer til testing i dag. Han forteller videre at det er god kapasitet på teststasjonen, og innbyggere anbefales fremdeles å teste seg snarest ved symptomer.