Regjeringen har «sørget for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet». Fra forrige uke var det mulig for flyktninger å registrere seg i åtte av landets politidistrikter. For Gudbrandsdalen, er det et kontor ved mottakssenteret i Råde som gjelder.

Alle flyktninger som kommer til Innlandet, Viken og Oslo, må til dette mottakssenteret for registrering. En midlertidig tillatelse til å registrere flyktninger lokalt, er inndratt. For ukrainere nord i Gudbrandsdalen og deres lokale vertskap, betyr det fire-fem timer med bil, hver veg.

– Vi kan virkelig ikke sende mennesker på flukt landet rundt, skriver Lesja-ordfører Mariann Skotte i et kommentarfelt på Facebook. Lesja og Dovre løste registreringen av de første flyktningene på helsestasjonene. Det gjorde de også i Sel. Enkelt og greit. Helt sikkert funksjonelt for både flyktninger og kommunene, men altså ikke lenger godt nok for statlige myndigheter.

Vi forstår at regjeringen er opptatt av riktig og lik praksis i hele landet. I en situasjon der det forventes at kommunene snur seg raskt og organiserer mottak av mennesker som trenger beskyttelse, framstår likevel statens håndtering av registreringen som byråkratisk anstaltmakeri.

Justisminister Emilie Enger Mehl har sagt at det kan bli aktuelt å etablere registrering på flere steder hvis det blir behov for det. Ministeren bør i stedet lytte til sine partifeller ute i kommuner som nå bruker alle krefter på å gi flyktningene en trygg og god mottakelse. Hun bør sende en tydelig bestilling til embetsverket om å komme opp med en desentralisert registreringsløsning.

Regjeringen har fått kritikk for manglende tydelighet i sin kommunikasjon med kommunene, helt siden de første ukrainerne flyktet fra krigens grusomheter i hjemlandet. Vi er i en situasjon der kommunikasjon mest av alt handler om politiske ledere som gir tydelig beskjeder, og som er tydelige nok til at de forstås av både statsråders eget byråkrati og lokalpolitikere som strever med å stable på beina et tilbud til folk på flukt. Akkurat nå er det mye unødvendig famling.

Flere flyktninger til Sel – nå må de kjøres 36 mil for å registreres