Nå er det malt «Oppland» i vegen på Vingromsåsen også

I starten av juli ble det malt Oppland på fylkesveg 33. Nå har det samme, korte budskapet blitt malt på fylkesveg 250.