Det er igjen krise i LIK etter at man nok en gang ikke har klart å tilpasse utgiftene til inntektene. Egentlig helt uforståelig, men nå er kortene på mange måter kastet og det er mange som gjør en iherdig innsats på hver sin kant for å prøve å berge skuta. Dette står det stor respekt av! Gjelden sies å være et sted mellom 3 og 4 mill. kroner. Man kan selvsagt ikke drive en bedrift som LIK for kreditors regning og alt må gjøres for at de skal få sine penger. Jeg savner imidlertid en oversikt over hvem disse kreditorene er og hvilke beøp vi snakker om for de enkelte. Kanskje ikke like greit å oppgi for de private kreditorene, men synes vi i hvert fall kan få tallet som gjelder Lillehammer kommune. Hvor mye skylder LIK Lillehammer kommune?

Man er nå i ferd med å tilpasse kostnadene til inntektene og et av grepene man vurderer er at noen spillere blir fristilt og kan finne seg nye arbeidsgivere. Jeg håper virkelig at man finner løsninger slik at man unngår dette. Forsvinner de beste spillerne så vil den negative spiralen går enda mer rundt i mine øyne. Mange bidrar med med betydelige beløp friske penger, men det er behov for mer! I hallen henger det fredede drakter så som #25 og #94. Jeg regner med at LIK fortsatt er klubben i deres hjerte og at de allerede støtter klubben på forskjellige måter. Nå er det imidlertid krise og igjen på tide «å blø for drakta»!

Pål J. Vorkinn, Lillehammer