Jula er over, og vi skal tilbake til hverdagen. Julekjolen og findressen er byttet ut med butikk-jakke og anleggsvest. Nå er det tid for å brette opp ermene, for krisa er ikke over. Hvordan kan vi komme best mulig ut av startblokka i det nye året?

I NHO Innlandet er våre viktigste oppgaver å synliggjøre bedriftene, skape stolthet og forståelse for hva bedriftene bidrar med til vår region, og å påvirke politiske beslutninger slik at bedriftene kan få best mulig rammebetingelser for å drive verdiskaping. Verdiskaping er jobbskaping. Dette er sentralt i en tid der Covid-19 har skapt uro og usikkerhet om fremtiden.

Jobb er den beste medisinen vi har mot utenforskap. Jobb gir inntekt og muligheter. Jobb gir skatteinntekter og finansierer velferd. Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. Derfor må vi det neste tiåret, skape om lag 20 000 arbeidsplasser i Innlandet. Dette blir tema for NHOs årskonferanse den 7. januar.

Hva betyr det for Innlandet? Innlandet kan ikke være verdensmester på alle områder, men vi skal ligge i vinnerheatet der vi har våre konkurransefortrinn. Det betyr at vi må forsterke de allerede gode klyngene, kompetansemiljøene og bedriftene vi har og satse for å bygge kompetanse for fremtiden sammen med våre ledende universitet og høyskoler. Vi må tørre å satse friskt innen bioøkonomi og ivareta og utvikle Innlandets betydelige reiselivsnæring og spesialisere oss ytterligere innen avansert teknologi og industri slik som ledende klynger i mange år har gjort.

For et hardt presset næringsliv er det også gledelig at fjorårets statsbudsjett kunne vise vei ut av krisen. Reduksjon av avgiftene på grensehandelsvarer for sjokolade og brus, snus og alkohol bidrar til å sikre arbeidsplasser på norsk side. Både kutt i formuesskatt og satsing på karbonfangst og -lagring, er viktig for bedrifter i hele Innlandet. Budsjettforliket bidrar også til å opprettholde aktiviteten innen viktige distriktsnæringer, som byggenæringen, gjennom bevilgninger blant annet til samferdsel. Denne enigheten gjør det lettere for bedriftene å komme seg gjennom krisen og sikre omstilling og jobbskaping.

Jeg vil gi ros til politikerne, som har lyttet til NHO og bedriftene. Dette året er det valgår, og da vil det også være muligheter for at erfarne politikere og nye politikere kan benytte muligheten til å ta kloke beslutninger. For hva mener politikerne skal til for å skape 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet de neste 10 årene? På vegne av bedriftene er dette noe vi i NHO vil følge opp og utfordre frem til valget.

Fortsatt trenger bedriftene videreføring av kompensasjonsordning, samt at satsing på viktige EU-programmer innenfor forskning og utdanning er sentralt for å utvikle nye løsninger. Det betyr at bedriftene alltid må ligge i forkant. Jobbskaperne er nødt til å utvikle smarte og effektive løsninger for å konkurrere i toppen. Det trenger bedriftene gode rammebetingelser for å kunne gjøre. Samarbeid er nøkkelen.

Lykkes jobbskaperne, lykkes hele Innlandet.

God nytt år!

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet