FO (Fellesorganisasjonen) er en partipolitisk uavhengig organisasjon som huser medlemmer som hver dag står opp for trygghet for de som står utenfor i samfunnet.

En rødgrønn regjering tar over skiftet – nå er det vanlige folks tur! Hvem er vanlige folk? Vi vet at vår opplevelse av livet er forskjellig.

Den fattige kona kan oppleve å være veldig rik. Den rike onkelen kan oppleve å være veldig fattig.

Vi vet at livskvalitet har noe å si for om vi opplever å lykkes i livet. Vi vet at flertallet hos det norske folk opplever stor grad av lykke i hverdagen.

Som sosialarbeider vet vi at mestring og fellesskap avgjør om du har en høy grad av livskvalitet. Og at utenforskap er med på å redusere livskvaliteten.

Et skifte i norsk politikk står for døren. Men sammen med det skiftet tenker jeg at vi som mennesker også må ta et tak for fellesskapet. Om å inkludere dem som står utenfor. Og hvem er så de?

Det kan være vanskelig å vite. Den opplevelsen er det den enkelte som sitter med for seg selv, alene om å føle seg fattig eller utenfor. Nå etter pandemien kan det være flere enn du tror som opplever det å stå utenfor.

Så om du stemte for en rød eller blå vind – om du ønsket et skifte eller ei, om du føler deg rik eller fattig. Så oppfordrer vi deg til å strekke ut en hånd, smil til den du møter, se hverandre. For vi vet at det kan utgjøre en forskjell.

Kine Risåsen, styremedlem FO Innlandet, Solør