Nå er kvinner og menn like positive til kommunesammenslåing

Siden 2013 har andelen som er positive til kommunesammenslåing i Innlandet økt fra 27 til 49 prosent. Det viser en spørreundersøkelse fra Høgskolen i Innlandet. – Det er et bedre grunnlag for sammenslåing nå enn tidligere, sier professor Ulla Higdem.