«Det er en glede å kunne orientere om at Reidun Langvegg Stalsberg er tilsatt som ny rektor ved Nordre Ål skole.» heter det i en melding sendt ut til foresatte ved Lillehammer-skolen fra Elisabet Roland, assisterende skolesjef i Lillehammer.

Tidligere rektor Laila Owren ved Nordre Ål skole har gått over i stillingen som assisterende kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune.

Langvegg Stalsberg innehar i dag stillingen som avdelingsleder for 5.–7. trinn ved Nordre Ål skole, og har også vært rektor ved Ekrom skole som nå er slått sammen med Kringsjå skole til Nordre Ål.

«Reidun har lang fartstid som rektor i lillehammerskolen. Hun var først rektor i tre år på Buvollen skole, før hun ble tilsatt som rektor på Ekrom, og hadde denne stillingen til Ekrom og Kringsjå ble slått sammen til Nordre Ål skole høsten 2019. Reidun er utdannet lærer, og har etterutdanning innen blant annet skoleledelse og arbeid med skolemiljø. Reidun kjenner stillingen som rektor, og ikke minst skolen, godt – så vi er sikre på at dette er en veldig god løsning. Reidun vil senest tiltrå stillingen 1. august», står det videre i meldingen.