Seinere i vår er det lønnsoppgjør og du vil se oss som motstandere på TV. Men nå jubler NHO og LO over at vi begge vokser.

Ja, det er sånn. Vi representerer ulike grupper og er avklarte motstandere under vårens lønnsoppgjør. Det ligger i vår natur og vårt oppdrag at arbeidsgiverne og arbeidstakerne er uenige når lønnen skal fastsettes. Folk hører sjeldnere at vi heier på hverandre ellers i året. Vi er enige om de store linjene i norsk politikk og er helt avhengige av hverandres eksistens. Begge har et uttalt mål om at begge parter skal vokse og at organisasjonsgraden i arbeidslivet skal være høy.

Derfor ble vi begge så glade da talte opp medlemsveksten for 2021. Tallene viser nemlig at både NHO og LO vokser, både nasjonalt og regionalt. NHO vokste med 1300 medlemmer (bedrifter) i 2021, og 82 bedrifter i Innlandet. LO har hatt en medlemsvekst på nesten 26 000 de siste to årene og over 8000 av disse meldte seg inn i 2021. Totalt teller LO- familien over 978 000 medlemmer.

Det organiserte arbeidslivet har styrket seg under pandemien. Når krisen rammer, er det seriøse fellesskapet ekstra trygt. Det skal vi være glade for.

Selv om NHO og LO er motparter i forhandlinger og vil kunne fremstå som motstandere i vårens lønnsoppgjør samarbeider NHO og LO også bedre enn de fleste er klar over. Det er en viktig del av styrken til den norske modellen. Vi er heldige som har et velfungerende samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Nå i koronakrisa ser man viktigheten av nettopp trepartssamarbeidet. Det organiserte arbeidslivet har styrket sin posisjon i krisen, og det er viktigere enn noen gang å belyse verdien av et organisert og velfungerende arbeidsliv – både for den enkelte, men også for samfunnet som helhet.

Den norske modellen og trepartssamarbeidet er noe av det fineste vi har i Norge. Det handler om at arbeidstakere (LO), arbeidsgivere (NHO) og staten samarbeider om lønn og forholdene i arbeidslivet. Dette er nokså unikt og en av årsakene til at Norge er verdens beste land å bo og arbeide i. Men det er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi trenger at arbeidere og bedrifter fortsetter å organisere seg.

I Innlandet er det også et velfungerende samarbeid på flere plan. Felles bedriftsbesøk, felles samarbeidsarenaer og «Vinn-vinn» som er et interaktivt læringsspill om trepartssamarbeidet og den norske modellen. Det blir samarbeidet godt med flere aktører involvert også. Innlandet Fylkeskommune, Sparebank1 Østlandet, NHO og LO har et felles mål og et løft for Innlandet. I fellesskap har vi etablert arenaen Agenda Innlandet med felles mål om å styrke Innlandet sin posisjon i fremtiden. Tett samarbeid på flere områder er viktig for å ivareta og skape trygge bedrifter og arbeidsplasser i Innlandet.

Derfor, med eller uten heftige ordkast, heier vi på hverandre og at begge vokste i 2021.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet
Iver Erling Støen, regionleder i LO Innlandet