Lillehammer FrP tapte med en stemme for sitt forslag til vedtak i kommunestyremøte den 24 september.

Astrid Gaasand fremmed følgende forslag: «Sideveier og avlastningsveier i Lillehammer kommune skal ikke avgiftsbelastes med bompenger».

Pensjonistpartiet – Høyre- Senterpartiet og Rødt stemte for vårt forslag som da fikk 23 stemmer. Posisjonen som består av Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet, SV og KrF stemte imot med sine 24 stemmer.

Representanten fra Arbeiderpartiet kalte bompenger for ubetydelige kostnader, dette er et lite gebyr sa han fra talerstolen. Dette gebyret kommer på toppen av økt eiendomsskatt og andre avgifter enkeltpersoner blir belastet for av de rødgrønne sosialistene som styrer vår kommune.

Lillehammer FrP mener at bompenger vil ramme hardt for alle som bor utenfor sentrum og særlig barnefamiliene. På grunn av høye boligpriser i Lillehammer sentrum bosetter ofte barnefamiliene seg i Vingrom og på Jørstadmoen. Det er de som blir hardest rammet av eventuelt bompenger på sideveier og avlastningsveier.

Barna har ofte aktivitetstilbud i Lillehammer. Arbeidsplasser, leger, tannleger, apotek, kino og all handel utenom matvarer er grunn til at våre innbyggere drar til Lillehammer og da må de betale ekstra og urettferdige bompenger.

Lillehammer FrP vil ikke gi seg i bompengesaken og vil fortsetter å jobbe mot bompenger og håper noen av partiene i posisjonen tar til vettet og snur i denne saken til det beste for våre innbyggere og bolyst i kommunen.

Men når det gjelder bom på sideveier, så har FrP vunnet en viktig seier. I forhandlingene med H, V og KrF om Granavoldplattformen, vant FrP fram med vårt krav at det ikke skal være bom på sideveiene. Denne viktige bomseieren ble bekreftet og forsterket i bompengeforliket fra sommeren 2019. Vi forventer derfor at KrF og venstre lokalt støtter sin egen regjering og i fremtiden stemmer mot bom på sideveier.

Vi ber om at Lillehammer kommune avventer å bruke ressurser og skattepenger i påvente av at vi får en avklaring rundt bommene på gamle E6 i forlengelse av bompengeforliket.

Astrid Gaassand, Mona Lillegård, Wenche H. Almestrand og Arne Marsteintredet, Lillehammer FrP