Forslaget til budsjettet for 2022 for Lillehammer er klart. Kommunen ønsker å involvere innbyggerne, og det holdes et folkemøte på Lillehammer bibliotek og litteraturhus torsdag 2. desember.

Temaet for folkemøtet er «Kommunens økonomiplan og budsjett».

– Hva lurer du på i forbindelse med hvordan Lillehammer kommune skal bruke penger i 2022? Det er en god anledning for deg til å komme med innspill og spørsmål rundt dette, og å få svar, skriver kommunen i invitasjonen.

Det er ordfører Ingunn Trosholmen som leder folkemøtet, og hun har med seg flere gjester som også skal komme med innspill rundt temaet fra ulike synspunkt.

Møtet starter med innlegg fra gjester og ordfører, det varer i 50 minutter. Deretter blir det en kort pause. Så fortsetter møtet i en time til hvor det er mulig å komme med spørsmål og innspill.

Kommunen vil helst ha spørsmål tilsendt før møtet gjennom kommunens «Gi mening»-appen.

Det er også mulig å sende spørsmål på e-post til folkemote@lillehammer.kommune.no.

Har du ikke anledning til å delta på litteraturhuset, kan du følge folkemøtet på Lillehammer kommune-TV på nett.