Onsdag åpnes det for første gang for registrering av flyktninger ved Lillehammer politistasjon. Vel å merke kan ikke flyktninger møte opp uten å ha en avtale på forhånd. Det administreres av Politiets utlendingsenhet, og avtale må gjøres gjennom å ringe 40 02 61 90. Det har noen dager vært åpent for å bestille time.

Ingen har meldt seg ennå

Så langt har ingen flyktninger meldt seg til politiet for registrering i Lillehammer. På Hamar har det vært mellom åtte og 15 flyktninger fra Ukraina, de dagene det har vært åpent for registrering.

Ukrainere kan oppholde seg i Norge opptil tre måneder på turistvisum, og det kan av den grunn være flere som venter med å registrere seg.

Tre steder i Innlandet

I Innlandet er det opprettet lokal registrering på Hamar, i Kongsvinger og på Lillehammer.

-På disse stedene har vi biometriske kiosker og utstyr til utstedelse av ID-kort, opplyser Ronny Hvalby Sollie, som leder Utlendings og forvaltningsenheten i Innlandet politidistrikt.

Når flyktninger registreres tas det fingeravtrykk, og det gjennomføres en samtale om hvem de er og hvor de kommer fra. De spørres også ut om de trenger helsehjelp eller har behov for annen hjelp. Det de måtte ha av identitets- og dokumentasjonspapirer, blir også kontrollert på disse stedene.