Fylkesrådmannen vil at fylkestinget skal fjerne bompengefritaket for nullutslippsbiler, og erstatte dette fritaket med en rabattordning. Forslaget kommer ikke overraskende. Tilsvarende endringer kommer etter hvert over hele landet, etter at Stortinget åpnet for det i 2018.

Bompengefritaket har vært velbegrunnet. Når noen helt eller delvis fritas for betaling, må andre betale mer. Det har vært ett av flere virkemidler for å stimulere til å bytte ut eldre biler som går på fossilt brennstoff. Elbilpolitikken har virket.

Ved utgangen av 2018 var seks prosent av den norske bilparken nullutslippskjøretøy, og halvparten av nyregistrerte biler var en elbil. Selvsagt er teknologisk utvikling av bedre biler vesentlig for den positive utviklingen. Det er likevel de offentlige fordelspakkene som har gjort at elbilandelen vokser raskere i Norge enn i andre land.

Denne utviklingen må fortsette. Regjeringen har lagt til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Vi vet lite eller ingenting om hvordan fjerning av enkeltelementer i dagens fordelsordninger vil virke. Det vi vet er at en endring sjelden kommer alene. Både stat, fylker og kommuner vurderer ulike innstramminger, og i sum kan dette bli for mye. Dersom alle tre forvaltningsnivåer på ulike områder nå strammer inn på elbilfordelene, er det åpenbart fare for at veksten i salget av elbiler avtar.

I Oppland er vi langt unna å ha den elbilandelen vi bør ha

Når fylkestinget i Oppland behandler takst for nullutslippskjøretøy i bomprosjekter i Oppland, er det en del av bildet at elbilandelen hos oss bare er omtrent halvparten av hva den er på landsbasis. I Oppland er vi med andre ord langt unna å ha den elbilandelen vi bør ha.

Les også: Det er på tide at snylterne må begynne å betale for seg

Les også: Bomavgift for elbil når elbilenes andel av passeringene når konkrete milepæler

Les også: Dieselmotor, velkommen tilbake!

Les også: Elbiler kutter norske utslipp