– Vi gleder oss til å gi publikum et bedre tilbud på nett og har allerede sett at vi når flere innbyggere ved også å være til stede på Snapchat. Målet vårt er å skape trygghet i digitale rom og forebygge kriminalitet, sier politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke i en pressemelding.

Politiet i Innlandet er i dag på Facebook, Twitter og LinkedIn, men kaster seg nå ut på både Snapchat og Instagram i tillegg.

Innlandet politidistrikt har etablert en egen Snapchatkonto med visningsnavnet «innlandetpd». Hensikten er blant annet å nå flere yngre innbyggere. Kontoen vil dekke tema og saker fra hele distriktet. I utgangspunktet er denne kontoen laget for å gi informasjon ut til publikum. Det vil imidlertid bli opplyst på kontoen når følgerne kan ha direkte dialog med politiet her.

Samler seg på Facebook

På grunn av mulige henvendelser om personer i nød, må politiet ta ekstra hensyn når de etablerer kontoer på sosiale medier, og sørge for å ha god beredskap.

I dag har politiet i Innlandet ni ulike Facebook-sider. Det blir det snart slutt på, og politiet i Ringsakers egen Facebook-side kan bli berørt av det.

– For å kunne være mer til stede for innbyggerne i hele Innlandet samler vi derfor ressursene våre og utvikler fellessiden «Politiet i Innlandet». Sammenslåingen vil skje i løpet av februar, skriver politiet i pressemeldingen.