Byggingen av Gudbrandsdal Slakteri utsettes til tidligst våren 2022. Det har styret bestemt etter at prislappen på slakteribygget har blitt for høy. Byggestart skulle vært nå i august.

Nyheten skaper ny usikkerhet rundt et allerede risikofylt prosjekt. Innebærer dette at hele prosjektet kan stå i fare, eller vil utfordringen med bygg løses fort? Høsten vil vise. Styret sier aksjekjøpere i verste fall får pengene tilbake. Det er vel og bra, men det aksjeeierne vil ha er til syvende og sist et slakteri.

Slik Nortura er avhengig av lojalitet fra bøndene, er Gudbrandsdal Slakteri avhengig av lojalitet og tillit i Gudbrandsdalen

For kommuner som ønsker flere arbeidsplasser og mer tilflytting er utsettelsen heller ikke positivt nytt. De store summene enkelte av kommunene har bevilget prosjektet, gjenspeiler hvor viktig et nytt slakteri er for dem.

Vågå kommune har bevilget totalt 17 millioner i egenkapital for realisering av industribygg for utleie til slakteri ved Otta og Sel kommune har bevilget 25 millioner kroner i egenkapital. I tillegg har Lom og Nord-Fron kommuner gått inn med 3 millioner kroner hver i egenkapital.

Kommunene har allerede måtte tåle kritikk for at de bruker offentlige penger på et nytt slakteri. Det er bra at styret viser ansvarlighet og utsetter byggingen når de ser at prislappen blir for høy. Den totale prislappen for å bygge og få i drift et nytt slakteri er skissert til rundt 300 millioner kroner, hvorav halvparten av summen er selve industribygget.

Styret i Gudbrandsdal Slakteri skal møtes igjen i august, da skal de prøve å finne en måte å få ned byggekostnadene på. Som Nortura er avhengig av lojalitet fra bøndene, er Gudbrandsdal Slakteri avhengig av lojalitet og tillit i Gudbrandsdalen. Nå må de raskt finne en god løsning.