342 norske riks- og fylkesvegbruer har skader som kan forårsake «alvorlige konsekvenser» for trafikksikkerheten, ifølge NRK. Flere enn 5000 bruer har skader som kan få «vesentlig konsekvens» for trafikksikkerheten. Bruene er en del av det kolossale vedlikeholdsetterslepet som preger norske veger generelt, og fylkesvegene spesielt.

Fylkespolitikerne har ansvar for mer enn halvparten av det offentlige vegnettet i Innlandet. Da fylkeskommunene overtok et omfattende vegnett fra staten i 2010, overtok de også et formidabelt vedlikeholdsetterslep. Innlandet fylke er den vegeier i Norge som har desidert flest kilometer med veg i sin portefølje, og med mange kilometer veg følge også mange bruer.

Det er fem år siden fylkespolitikerne i Oppland ville gjøre 2017 til fylkesvegenes år. Flertallspartiene plusset på 150 millioner kroner på toppen av det fylkesrådmannen hadde foreslått. Opposisjonen gikk inn for å grave enda dypere, for å finne penger til å gjøre noe med fylkesvegene. Vi fikk hva vi kunne kalle et stort løft, men det monnet likevel så altfor lite. Fem år etter og mange utbedringsprosjekter senere, er vedlikeholdsetterslepet omtrent som det var.

Fylkene har i praksis aldri blitt satt økonomisk i stand til å hente inn vedlikeholdsetterslepet,- ikke på vegene de «alltid» har eid, og definitivt ikke på de vegene de overtok fra staten i 2010, da de rødgrønne sist styrte landet, og da desentralisering av makt og innflytelse i praksis ble å gjøre fylkene til syndebukker for år med forsømmelser.

Rapporten om noen tusen bruer med skader som kan true trafikksikkerheten, er bare en av mange påminnelser om alt som er ugjort på det offentlige vegnettet. Etter satsingsåret 2017, har vi brukt tid og penger på en regionreform, og på å gi fylkespolitikerne sin egen vegadministrasjon. Nå er det fylkespolitikernes jobb å vise at vi får mer eller bedre veg for pengene ved at fylkene har sin egen vegadministrasjon. Og litt penger har de å bruke, etter å ha gjort opp regnskap for 2021 med et netto driftsresultat på 571,3 mill. kroner ...