Gå til sidens hovedinnhold

Nå må ikke politikerne lammes av manglende forutsigbarhet – folk i arbeid er jobb nummer én

Artikkelen er over 1 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen imøtekommer
partene i arbeidslivet ved å forlenge den midlertidige permitterings- og dagpengeperioden ut oktober. Det er helt nødvendig, og det gir både bedrifter og ansatte en viss trygghet.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett, vil Regjeringen nesten doble bruken av oljepenger. Også det er helt nødvendig, for å unngå at temperaturen i norsk økonomi kjøles ytterligere ned. Likevel, Regjeringens innsats er neppe nok.

Regjeringen møter kritikk på flere områder. For lite, og for lite treffsikkert, er gjennomgangsmelodien. Vi er bekymret over at det ikke legges opp til en kraftig styrking av arbeidsmarkedstiltakene. Nav må ha økte ressurser for å følge opp alle som rammes av koronapandemien ved å havne utenfor arbeidslivet. Vi trenger flere tiltaksplasser, og det er behov for massiv innsats for å tilføre folk som har mistet tilknytningen til arbeidslivet, ny kompetanse.

Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til dette. Det er litt typisk for situasjonen. Et par måneder etter at svært mye ble stengt ned for å begrense koronasmitten, er situasjonen fortsatt uoversiktlig. Regjeringens nyeste anslag for utviklingen i norsk økonomi, stemmer ikke helt over ens med andre prognoser. Dermed kan også tiltakene som foreslås for å holde sysselsettingen oppe bli mangelfulle.

Å holde folk i arbeid nå er jobb nr.1.

Det er noen uker til revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt av Stortinget. Vi kan komme til å oppleve at flere av de forutsetninger som revidert nasjonalbudsjett bygger på, endres. Denne manglende forutsigbarheten må ikke få lamme den politiske handlekraften. Vi hadde helst sett at Regjeringen hadde forsøkt å skaffe både seg selv og sterkt berørte etater større handlingsrom for å stimulere sysselsettingen. Det bør ikke herske tvil om at å holde folk i arbeid nå er jobb nr.1.