Alt som lages av olje kan i utgangspunktet også lages av tre. Derfor er trærne Innlandets gull. Innlandet har mye skog, kompetanserike miljøer og lang erfaring. Likevel har det vært vanskelig å få myndighetene til å rette blikket fra vest mot øst.

Fylkeskommunen og næringslivet har prøvd. Samarbeidet kalt Skogoffensiven skulle få regjeringen til å åpne øynene for Innlandet. Men en nasjonal snuoperasjon fra olje til tre er ikke gjort i en fei.

For å få myndighetene til å satse, er det viktig å vise at Innlandet faktisk har noe å bidra med for framtida. Konkrete prosjekter er viktigere enn fine ord. Norwegian Wood Cluster er en konkret satsing som bidrar med noe nyttig. Klyngearbeidet skal få flere til å bygge i tre. De 17 trebyggeriene som samarbeider satser høyt og ønsker å oppnå en ledende posisjon i markedet for klimavennlige bygg- og boligløsninger i Skandinavia.

Nå må Innlandet vise at et bærekraftig Norge har mye å tjene på å satse her

Satsingen kommer til rett tid. Nasjonale og lokale klimamål tvinger det offentlige og private til å ta mer hensyn til miljø, også når nye bygg skal reises. Livsløpsanalyser viser at tre i bygg er en effektiv og billig måte for samfunnet å lagre CO2 på. Økt bruk av tre i bygg kan også erstatte mer utslippsintensive byggematerialer som stål og betong.

Nå har nasjonal myndigheter fått øynene opp for klyngesatsingen. Det er gode nyheter for Innlandet. Norwegian Wood Cluster blir en av få utvalgte klynger som Innovasjon Norge satser på. Verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon er målet.

Nå må samarbeidspartnerne i Innlandet bruke denne muligheten til å vise at et bærekraftig Norge har mye å tjene på å satse her.

Skogen er Innlandets viktigste bidrag for en grønnere fremtid nasjonalt. Innlandet har allerede vist at det er mulig å bygge høyt i tre. Når stadig flere flytter til byene, kan bygg i tre bidra til en mer bærekraftig utvikling.