Splittede kommuner
er i ferd med å legge penger inn i arbeidet med å etablere et nytt slakteri i Gudbrandsdalen. Foreløpig handler det om småpenger, 50000 kroner fra hver av kommunene. Med utsikt noen titalls nye arbeidsplasser og lokal foredling av lokalt råstoff, er det lett å si ja.

Det er uansvarlig ikke samtidig å ta den grunnleggende debatten om hvilke konsekvenser det kan få for arbeidsplasser i landbruket dersom slakterietableringen undergraver Norturas rolle som markedsregulator. Hva skjer dersom endringene i dette markedet passerer et vippepunkt, og den eneste aktøren med hente- og mottaksplikt ikke lenger kan ta hånd om disse forpliktelsene?

Dette må både politikere og bønder ha troverdige svar på. Dette handler ikke om omsorg eller forpliktelser for et samvirkeselskap man føler at sviktet regionen, men om å skape visshet for at det som er avgjørende vilkår for mange av produsentene faktisk er på plass.

Vi vet for lite om hva som ellers ligger i denne potten. Nortura har etablert et produksjonskjøkken for hundemat i slakterilokalene på Otta. Selskapet har også varslet en nysatsing, om nye produkter og utsikter til flere arbeidsplasser.

Snart ett år etter vedtaket om slakterinedlegging og viljeserklæringene om ny satsing, må Nortura snart vise alle kort. Det er bare en måte å gjenvinne tapt tillit på. Det er å vise at lovnadene fra desember i fjor nærmer seg realisering. Det er å vise hva dette betyr av arbeidsplasser i en startfase, og å gi et bilde av hva det kan ha av potensial på sikt. Det er åpenbart viktig at det også er klarhet i hvor vidt denne nye produksjonen ligger i potten når skjebnen til et nytt slakteri endelig avgjøres. Og det haster.

Slakteriplaner splitter: – Det var heftig diskusjon