Nye inngrep i Lågendeltaets naturreservat er avverget. Miljødirektoratet var enig med Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner. Klagen ble avgjørende. Motorvegbygging gjennom vernet natur bør vi avstå fra.

Dette er svært bra for Innlandet, for Norge, for naturens mangfold, for dyre- og fugleliv. Natur, klima og miljø er vinnere her. Det bør vi være svært fornøyd med.

Nye Veier må nå revurdere sine planer. Flott. Nå må vi fortsette arbeidet med den eksisterende veien gjennom verneområdet. Det er ikke tatt støy- og lysbegrensende tiltak som Nye Veier sa skulle gjøres på den nye brua. Nå må det gjøres på den gamle. Dette er viktig både for folk, fugler og dyr.

Beboerne langs E6 i Lillehammer må få slippe bråket. Det kan gjøres ved støyskjermer, – eller aller helst ved å legge vegen i lokk fra Vingnesvika til Hovmoen. Da vil både folk og natur vinne. Vi må utfordre Nye Veier og regjeringa om å tenke i nye baner.

Kanskje Miljøminister Espen Barth Eide har lært noe i Canada?»

Øyvin Aamodt, gruppeleder Rødt Lillehammer