Mange innbyggere i Gudbrandsdalen og tilreisende har gode minner fra Rondaståk. Med utsikt til Rondane har rammene for fjellfestival vært gode for alle som liker kombinasjonen fjell, musikk og teltliv.

Til tross for flotte omgivelser, har ikke alt likevel vært enkelt for arrangørene. De har opplevd rammene som usikre og viser til at hotellet Rondablikk, som festivalen har samarbeidet med, har hatt seks ulike drivere.

Neste sommer flyttes Rondaståk til Gålå. Der håper arrangørene på større forutsigbarhet. Det er forståelig at en festivalarrangør ønsker stabilitet. Vi må ikke glemme at mye av den innsatsen som skal til gjøres på fritida.

Arrangørene har mye å leve opp til

For næringslivet i og rundt Kvamsfjellet og lokalbefolkningen er dette naturligvis et tap. Næringslivet som har støttet og bidratt til festivalen trenger også å bli involvert for å kunne kjenne på en forutsigbarhet. 3000 festivaldeltakere legger igjen penger og gode opplevelser i et fjellområde kan gi festivaldeltakere lyst til å komme igjen.

Når vi igjen kan samles til festival neste sommer blir det på Gålå. Et fjellområde tidligere kjent for Peer Gynt, får nå et nytt arrangement som vil tiltrekke andre typer tilreisende. Et yngre publikum kan få øynene opp for mulighetene Gålå byr på.

Med et arrangement på hver side av dalen var balansen god. Likevel er det viktig nå å være rause og ikke la lokalpatriotismen ta overhånd. Rondaståk fortsetter og flyttes knapt over kommunegrensa som går ved Gålåvatnet. For utviklinga av regionen er det viktig at vi fortsetter å dra på festivalen og snakker varmt om den til andre. Rondaståk er positivt for omdømmet til Gudbrandsdalen, samme hvilken side av dalen festivalen foregår på. Arrangørene har mye å leve opp til og må vise at samme gode festivalstemning kan skapes på Gålå.