Det nærmer seg valg igjen. Med Høyre ved roret skal gamle Oppland og Innlandet utvikles videre. Med historisk satsing på samferdsel skal fylket vårt knyttes sammen på en måte vi tidligere bare har hatt som et fremtidig håp. Grunnsteinene for at Innlandet kan bli en suksess, er i ferd med å bli lagt. Ifølge siste meningsmåling, støtter flertallet i befolkningen opp om et samlet Innlandet. Kanskje det er derfor Vedum har sluttet å snakke om at Innlandet må splittes opp?

De viktigste seirene for samarbeidslinjen mellom ulike partier og geografiske tilhørigheter i Innlandet er enigheten om Mjøsbyen og Mjøssykehuset, og disse henger tett sammen. Det viktigste fellesprosjektet i Innlandet er Mjøsbyen, og de viktigste elementene i Mjøsbyen er Mjøssykehuset og veg- og jernbaneprosjektene mellom byene.

Det er tverrpolitisk og tverrgeografisk enighet om at det er Mjøsbyen med en flerkjernet struktur som skal være, og utvikles videre, til det fremtidige tyngdepunktet i Innlandet. Byene ved Mjøsa med omland er hver for seg attraktive byer, og det skal de fortsatt være. Gjennom å samarbeide om felles arbeidsplasser og kommunikasjonsløsninger, kan byene i tillegg utvikles til en felles bo- og arbeidsregion i langt større grad enn i dag.

Denne bo- og arbeidsregionen, med urbane bymiljøer, variert kulturliv, idrettsaktiviteter for enhver smak, et mangfold av arbeidsplasser og tunge kompetansemiljøer vil utgjøre et godt alternativ til hovedstadsregionen. Og det store omlandet, med høye fjell og dype daler, fiskevann, elver og fossefall, milevis med skiløyper og det vakreste kulturlandskap man kan tenke seg. Det er her vi vil at folk skal leve ut drømmene sine.

Nå må vi lande sykehussaken, det fortjener Innlandets befolkning. Prosessen har gått over altfor mange år, vi har mer enn nok utredningen og det må fattes en beslutning snarest. Dagens struktur er ikke bærekraftig. Det framtidige målbildet til sykehuset er det et bredt politisk flertall for. Nå må de siste og aller vanskeligste avgjørelsene tas slik at vi kan gå videre og utvikle pasientens helsetjeneste.

Det ligger grundige og gode vurderinger bak å plassere akuttsykehus nr. 2 på Lillehammer og det elektive sykehuset på Gjøvik. Tenk hvilke muligheter sykehusprosjektet gir oss! Det er den største investeringen i Innlandet i nyere tid. Det blir en samling av ca. 4500 arbeidsplasser. Ifølge NHOs tall må det skapes 20 000 private arbeidsplasser i Innlandet de neste 10 årene. Det er veldig mye. Vi vet at tett og systematisk samarbeid mellom store fagmiljøer og forsknings- og utdanningsmiljøer gir stor innovasjon og gründeraktivitet. Det er denne aktiviteten vi trenger for å skape de 20 000 arbeidsplassene.

Mjøsbyen har noen av landets aller fremste miljøer innen IKT og cyber. Vi har Cyberforsvaret på Jørstadmoen, NTNU og CCIS på Gjøvik, HINN på Lillehammer, Hamar og Elverum, AR og VR-miljøet i Hamar. Vi har industriklyngen på Raufoss, Moelven og mange flere. Nå skal vi lande sykehussaken. Det er summen av disse miljøene som skal skape de mange tusen arbeidsplassene, til det beste for oss alle. Arbeidsplasser skapes, de vedtas ikke. Og det er disse arbeidsplassene som danner grunnlaget for vår felles velferd. Alt henger sammen med alt.

Kari-Anne Jønnes, Førstekandidat Høyre, Oppland