Russiske militære styrker angriper Ukraina på alle fronter og det ukrainske folk ståri fare. Nå må vi vise at vår solidaritet ikke stopper ved landegrenser. Man har lenge tenkt at verdenssamfunnet går i riktig retning. Flere får utdanning, færre leveri fattigdom og likestillinga øker. Nå står derimot våre venner i Ukraina overfor en brutalinvasjon, og tanken om at samfunnet går i riktig retning har tatt en helomvending.

Når vi i det 21. århundre, igjen, opplever blodige konflikter som tar uskyldige liv, må vi ta tilmotmæle. Vi kan ikke godta slike tilstander og la grove brudd på folkeretten gå hus forbi. Viktigheten av å være med i verdens mektigste allianse kommer nå til syne. Store deler avvårt håp ligger nå i NATO, EU og Vesten, la oss håpe de kommer med sterke motsvar.

Samtidig som håpet ligger hos NATO, EU og Vesten, må vi ikke glemme hvem som har det reelle ansvaret for invasjonen. Russland bærer ansvaret, og det er de som bidrar til en usikkersituasjon. De står bak de brutale bildene vi ser av eksplosjoner i Kyiv, mennesker som løperfor livet og blodige ansikter. Når Russland ikke viser tegn til å avslutte angrepene, må resten av verdenssamfunnet handle.

Dette er ikke en situasjon vi kan godta, og selv om sanksjoner kan virke nytteløst, er det vårt sterkeste virkemiddel. Det må iverksettes sanksjoner som virkelig svekker Russland økonomisk. Dette er ikke tiden for symboltiltak.

Vi må huske at det er vi mennesker som skriver historien, det er vi mennesker som bestemmer om vi skal leve i en fredfull verden eller ikke. I AUFs prinsipprogram står det at vår viktigste oppgave er å jobbe for en verden der alle mennesker kan leve sine liv fri fra undertrykkelse og fattigdom. Nå har vi alle muligheten til å kjempe for de verdier vi verdsetter så høyt.

Vi i AUF håper vi kan stå sammen med de andre ungdomsorganisasjonene i Norge, mot et autoritært regime som har startet en krig i hjertet av Europa; en krig med uante konsekvenser som vil bli definert som et historisk veiskille for Europa og verden. La oss nå stå i solidaritet med Ukraina, og fortsette kampen for en trygg og fredfull verden -sammen!

Mia Opåsen, internasjonal leder i AUF i Innlandet