Gå til sidens hovedinnhold

Nå må vi stå sammen, og stå i det over tid

Artikkelen er over 1 år gammel

aktuelt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Korona-situasjonen utvikler seg time for time. NHO-fellesskapet følger situasjonen nøye, er tilgjengelig for kontakt og oppdaterer jevnlig informasjon til medlemsbedriftene på våre flater.

Alle som leverer og opererer i en global verdikjede vil bli berørt av koronasituasjonen, enten direkte eller indirekte. Mange kjenner det allerede på driften. Både flyselskapene og reiselivsbedriftene har store utfordringer. Dette gjelder også mange av våre bedrifter her på Innlandet. Bedriftene våre må forberede seg på lavere omsetning på sikt, ansatte i karantene og permitteringer. Det er vanskelig å forutse hva som blir neste utfordring.

Koronaviruset har ført til stengte fabrikker i Kina. Dette gir økt usikkerhet for norsk økonomi. NHO frykter at Norge vil kunne stå overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Den vil være forbigående og ramme norsk næringsliv skjevt. Det er krevende å finne riktig tiltak på riktig tidspunkt. NHO har likevel utarbeidet 10 forslag som kan iverksettes umiddelbart for å dempe koronakrisen. I tillegg må ytterligere tiltak være i beredskap om krisen blir langvarig og mer omfattende. De tiltak som iverksettes må derfor være midlertidige og målrettede.

- Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.

- Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.

- Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.

- Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene.

- Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.

- Utsatte skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO2-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA. og arbeidsgiveravgift.

- Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.

- Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.

- Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet.

- Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

- For alle bedriftseiere og ansatte, alle i anleggsvest og butikk-jakke – og hele samfunnet for øvrig – nå handler det om en felles innsats for å begrense skadeomfanget og holde hjulene i gang. Bedriftene må lytte til myndighetenes informasjon, planlegge og være beredt.

- Nå må vi stå sammen, holde hjula i gang og stå i det over tid.

Jon Kristiansen og Linn Alicia Slora Kristiansen, NHO Innlandet