Nå må vi ta hardt i for å få folk i arbeid!

Av
DEL

leserinnlegg 
Permitteringer preger arbeidslivet i Lillehammer. Hundrevis er helt eller delvis uten jobb. Heldigvis, må en kunne si, er de fleste «bare» permitterte. Det å være permittert innebærer langt på vei de samme ulempene som å være helt uten jobb. Arbeidsledighet gir inntektstap, tap av grunnlag for feriepenger, pensjonspoeng, arbeidserfaring, omgang med kolleger, bortfall av trygghet og hverdag.

Det er tøft å se at jobbene blir borte. Vi skjønner at manglende kunder i butikker og hoteller gir permitteringer. Men nå begynner det å bli lenge siden Norge ble nedstengt. Usikkerheten knyttet til en sakte og delvis gjenåpning av samfunnet gjør at så få som mulig tas inn igjen fra permittering, arbeidsgiver er redd nye utgifter.

2 dagers varsel for å permittere arbeidstakere ble innført, dette for å spare arbeidsgiver for utgifter. Den permitterte henvises til å søke om dagpenger. Behandling av dagpengesøknadene lar vente på seg, og forskudd er ikke fullgodt. De 18 dagene som skal dekkes av staten er det ikke engang mulig å søke på. Det skulle blitt klart i mai og skal bli klart i juni – eller? Ikke rart at ting tar tid hos NAV, men ingen blir mette av unnskyldninger om at det jobbes med løsninger.

GD skriver 23. mai om permitterte hotellansatte som sliter med å få endene til å møtes, de blir usikre og lurer på hva man har krav på, og hva man til slutt får utbetalt. Tillitsvalgte oppsøker nå Frelsesarmeen og andre utleveringssteder for å hente mat, for å hjelpe sine kolleger. Det hjelper lite at NAV har forenklet reglene for å søke sosialhjelp i koronatider. Terskelen for å gå på sosialen er høy, det er nedverdigende, og vi vil klare oss selv.

Arbeiderpartiet vil at de ansatte stå i arbeid. Det koster litt mer enn dagpenger, men betyr mye for dem som ikke taper lønn, feriepenger, pensjonspoeng og verdighet! Vi som bor i Lillehammer står for mye av omsetning i byen vår, men da må vi ha lønn, ikke usikkerhet.

Lærlinger rammes også hardt i usikre tider. Uforsvarlig mange av våre kommende fagarbeidere vil etter dette skoleåret stå uten den nødvendige læreplassen. Bedrifter som normalt tar inn lærlinger er usikre på økonomi og framtid og kvier seg for å ansette lærlinger. Vi trenger lærlingene! Arbeiderpartiet vil øremerke midler til lærlinger i kommunene og fylkene

Har du over tid hatt gode lønns og arbeidsvilkår, nedbetalt bolig, sparepenger på bok, er det kanskje ikke så farlig, en har alltids litt å gå på. Men hvem jobber i de yrkene som nå i hovedsak er berørt? Det er de med liten eller ingen utdanning, noen er studenter og til felles for de fleste er at de jobber i yrker med lav lønn. Veldig mange av dem som står i køen hos NAV er kvinner med ansvar for mindreårige og ferske boliglån. Utfordringene er med andre ord også et likestillingsproblem!

Vi vil gi kommuner og fylker penger til å løse oppgaver vi som fellesskap uansett må løse, vi står klare! Vi krever økte midler til kompetanse- og næringsmidler til kommuner og fylkeskommuner. Vi vil ha øremerkede midler til lærlinger i kommunene og fylkene. Kommuneøkonomien må styrkes – ikke svekkes!

Merethe Kjellberg, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Ap)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags