Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal kommunene bygge mer bredbånd – Jannicke og Amalie har ventet lenge

Kommunene får omfattende statlig støtte hvis de innen 14. juni har gode planer klare for bredbåndsutbygging. Det ser familien Brustuen Rokvamslien fram til. Der virker internettet fortsatt bare på mandag, tirsdag og onsdag.

For abonnenter

Gausdal kommune er blant kommunene som i er i full sving med å utrede områder som er aktuelle for utbygging av fiberlinjer for bredbånd. I Vestre Gausdal er det spesielt mange områder der bredbånd er fraværende, eller har begrenset kapasitet. Også i Østre Gausdal vurderer kommunen å sette i gang flere prosjekter.

Jannicke Isabell Brustuen Rokvamslien håper kommunen med sitt bredbåndsprosjekt legger til rette for konkurranse, og at det blir mulig å velge blant flere tilbydere.

– Pris og kvalitet

– Gode bredbåndsplaner for distriktet må handle om mer enn bare tilgjengelighet. Det må også innebære kvalitet og konkurransedyktige priser.

Tre måneder etter at GD skrev om bredbåndsproblemene til Jannicke Isabell og familien som bor på Svingvoll i Gausdal, er situasjonen ikke endret. Når hyttefolket rykker inn på Skei i helgene, minker farten drastisk på familiens mobilbredbånd.

Området Lie – Svingvoll i Østre Gausdal er ett av områdene som Gausdal kommune nå utreder for utbygging med kommunal og statlig støtte.

Staten skal i 2021 via fylkeskommunen dele ut drøyt 44 millioner kroner til kommunene i Innlandet, som tilskudd til bredbåndsutbygging. Kommunene må stille med en egenandel på minimum 25 prosent for at det skal gis statlig støtte.

Bakgrunnen er regjeringens uttalte mål om å sikre «Et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet».

Se status for din kommune

Totalt deles det i Norge ut 264 millioner til kommuner som sørger for at det bygges ut, der det normalt ikke er lønnsomt for en kommersiell utbygger å etablere bredbåndsnett.

I dette interaktive kartet kan du se status for din kommune når det gjelder utredning av nye bredbåndsfelt.

Det kommende mobilnettet 5G som både Telenor og Telia er i gang med å bygge, har meget god bredbåndskapasitet.

Ambisiøse 5G-planer

Telenor skriver i en mail til GD at de har som mål å erstatte dagens 4G-nett med 5G, innen utgangen av 2024. Hvordan Telenors framdrift blir spesifikt for Innlandet, er ikke klart ennå. Ifølge Telenor har de en 4G-dekning på 99,8 prosent av befolkningen i Norge, og en arealdekning på 90 prosent.

– I Distrikts-Norge kan 5G være et godt alternativ til fiber hvor kostnaden per husstand på fiber kan bli høy, sier informasjonssjef Magnus Line.

Telia som er Telenors største utfordrer, er også i gang med 5G-utbygging, og først ut i Gudbrandsdalen er Hafjell.

Teori og praksis

Dag Vågsnes i Lillehammer Vekst, leder kommunenes bredbåndsprosjekt i Lillehammer-regionen. Han sier det er fornuftig at kommunene støtter, og legger til rette for bredbåndsutbygging gjennom linjenettet.

– 5G-teknologi vil dekke behovene til de aller fleste privathusholdninger og hyttemarkedet. Men dagens utbyggere av 5G gjør det på rent kommersielle vilkår. De bygger ut der det bor mange mennesker og der betalingsviljen er størst, sier Vågsnes.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utarbeider hvert år et dekningskart for bredbånd over Norge, basert på innsendte opplysninger fra tele- og bredbåndsleverandører.

– Oversikten samsvarer for mange områder ikke med virkeligheten. Ifølge den oversikten har Gausdal og Øyer 90 prosent bredbåndsdekning og det er nok bare teoretisk. For eksempel vil områder som er dekket av 4G slite med kapasitet. I ei grend med 40–50 innbyggere så opplever kanskje bare ti av dem at telesignalene er gode nok for bredbånd, sier Vågsnes.

Jannicke Isabell Brustuen og familien på Svingvoll er et eksempel på det. På papiret skal det være god 4G-dekning, men i realiteten er den for dårlig til stabilt bredbånd.

For Gausdal sin del, er det spesielt den langstrakte vestre delen av kommunen, med spredt bosetting som har dårlig dekning.

– Det vil overraske meg om det er 5G-dekning i disse områdene i løpet av tre til fem år. Jeg skjønner hvis de som bor der føler det er lang ventetid, og at de ønsker skikkelig bredbånd før den tid, sier Vågsnes.

Bedre nett i vente for familien

Teleselskapene på sin side er optimister med tanke på den forestående 5G-utbyggingen.

– Etter sommeren begynner vi 5G-utbyggingen i sentrale byer og kommuner i Innlandet. Deretter vil det i rask fart bli bygd ut mer og mer 5G over hele Innlandet. Vi skal være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett innen 2023, sier informasjonssjef Daniel Barhomi Telia Norge.

For familien Brustuen Rokvamslien på Svingvoll kan det kanskje være grunn til å glede seg.

– Når det gjelder området rundt Skeikampen så har vi i forbindelse med slukking av 3G-nettet gjenbrukt 3G-frekvensene på 4G, og det bidrar til økt kapasitet i 4G-nettet. 5G-utbyggingen i dette spesifikke området, er planlagt å begynne i løpet av fjerde kvartal, skriver Telia i en mail til GD.